Premeňte svoj Android smartfón na mobilný dochádzkový systém.
Mobilná dochádzka je jednoduché a elegantné riešenie na sledovanie dochádzky zamestnancov.

Mobilná dochádzka umožňuje zaznamenať čas príchodu a odchodu zamestnancov z pracoviska priamo cez Android smartfón alebo tablet.

Zaznamenané údaje sú dostupné v reálnom čase online v Google tabuľke s evidenciou dochádzky.

Výstupom sú mesačné reporty pre jednotlivých zamestnancov s celkovým počtom odpracovaných hodín ktoré slúžia ako podklad pre mzdovú agendu.